शिल्पकार - गझल संग्रह १

प्रसाद शिरगांवकर

शिल्पकार हा माझा पहिला ऑनलाईन गझल संग्रह. या संग्रहात 2002 ते 2004 च्या दरम्यान लिहिलेल्या आणि प्रामुख्याने मायबोली.कॉम वर प्रकाशित झालेल्या गझला संकलित केल्या आहेत.

Average: 5.7 (6 votes)