कौटुंबिक

कौटुंबिक

डोंबिवलीच्या चाळीमधली राजा आणिक राणी

डोंबिवलीच्या चाळीमधली राजा आणिक राणी
डोक्यावरती पंखा नाही नळास नाही पाणी

Average: 8.3 (89 votes)

बायको जेंव्हा बोलत असते

बायको जेंव्हा बोलत असते
तेंव्हा ऐकून घ्यायचं असतं
नाहीतरी... दुसरं आपल्या हातात काय असतं!

Average: 8.4 (221 votes)

तिच्यासाठी कधीच येणार नाही

"मॉमला ऍडमिट केलंय डॅड, येऊ शकशील का?"

"का? काय झालं आता? लीव्हर का परत?"

"___"

"लाखदा सांगितलं होतं तिला, एवढं पिऊ नको म्हणून"

"तू सोडून गेलास म्हणूनच प्यायला लागली होती ना?"

"डोन्ट यू ब्लेम मी नाऊ. बारा वर्षं झाली मी सोडून जाऊन. आयुष्यभर ती मलाच ब्लेम करत रहाणार आहे का?"

"डॅड प्लीज स्टॉप इट. तू येऊ शकशील का?"

"हॉस्पिटलला बिलं माझ्या नावावर पाठवायला सांग. सेटल होतील"

"इट्स नॉट अबाऊट मनी डॅम इट. ती घरात कोसळल्यापासून तुझं नाव घेतीये. आत्ता बेशुद्ध असतानाही फक्त तुझंच नाव घेतीये."

Average: 9.5 (2 votes)

एक चहाचा कप

तिला दूरदेशी कुठेसं जायचं होतं
‘मला जाग येणार नाही, गजर लावतोस का?
उठवशील का मला? आणि चहा देशील करून?’, तिनं विचारलं…
'देतो की…’, गजर लावत लावत मी म्हणालो

मग उद्याची सकाळ अस्तित्वात नसल्याच्या आविर्भावात
आहे तो क्षण कुशीत घेऊन, आम्ही गाढ झोपून गेलो

Average: 7.8 (11 votes)

आजही पोहे सॉलिड टेस्टी झाले होते!

माझ्या सासर आणि माहेरच्या बहुसंख्य लोकांपेक्षा
जास्त शिकलेली, जास्त कमावणारी माझी बायको

तिलाही दरवेळी ताण येतो
माझ्या माहेरची लोकं
जेवायला येणार असतात तेंव्हा!

Average: 9.3 (38 votes)

सिद्धार्थ

एका भल्या पहाटे
एेश्वर्य ओसंडून वहाणाऱ्या महालात
निवांत निजलेल्या आपल्या बायको आणि मुलाकडे
शांतपणे पाठ फिरवून
सत्याचा शोध घेण्यासाठी बाहेर पडलेला
तेंव्हाचा सिद्धार्थ

Average: 8.6 (10 votes)

प्रेमाची जोड

लग्न व्हायच्या आधी
जोडीदाराबद्दल वाटणारं प्रेम
हे निव्वळ आकर्षण असतं

Average: 8.7 (9 votes)

प्रेम.... खरंखुरं...

असाही एक काळ असतो
जेंव्हा वाटतात एकमेकांचे स्पर्श
मुलायम, रेशमी वगैरे

Average: 8.4 (7 votes)

शाळा बदलावी का पोराची?

सोमवारी सकाळी जागच येत नाही
गजर दहादा वाजूनही....
मग उशीर होतो मुलाला उठवायला
मग आरडा अोरडा करत त्याच्यावर
आवरायला लावतो झोपाळलेल्या त्याला,
केवळ दहा बारा मिनिटातच

Average: 7.3 (3 votes)

आयुष्यात पुन्हा रंग भरण्यासाठी

आयुष्यात पुन्हा रंग भरण्यासाठी
हे एवढं करून बघा

कधीकाळी ज्या व्यक्तीशी
तासन तास, विनाकारण, विनाविषय
उगाचच गप्पा मारल्या होत्या.....

Average: 8 (8 votes)