शब्द माझे मैफलीसाठी - गझल संग्रह ३

प्रसाद शिरगांवकर

शब्द माझे मैफलीसाठी हा माझा तिसरा ऑनलाईन गझल संगह! या संग्रहामधे 2005-06 मधे लिहिलेल्या आणि प्रामुख्याने मनोगत.कॉम वर प्रकाशित झालेल्या गझला आहेत.

Average: 8.5 (8 votes)