असेलही... नसेलही...

प्रसाद शिरगांवकर

जीवनात चंद्रमा असेलही... नसेलही...
काळजात पौर्णिमा असेलही... नसेलही...

भाग्यदा ललाटरेख शोधली कितीकदा
यापुढे तिची तमा असेलही... नसेलही...

रूप आमचे खरे, अम्हा न दावलेस तू
आरशा तुला क्षमा असेलही... नसेलही...

सांगतो सदैव तारकां-वरील मालकी
पाकिटात या रमा असेलही... नसेलही...!

या जगात एकटेच यायचे नि जायचे
सोबती लवाजमा असेलही... नसेलही...

Average: 8.2 (13 votes)