बायको जेंव्हा बोलत असते - हास्यकविता संग्रह १

प्रसाद शिरगांवकर

माझ्या हास्य कविता, विनोदी कविता, हजला आणि हलक्या फुलक्या कवितांचा संग्रह. बहुसंख्य हास्यकविता २००२ ते २००६ ह्या कालावधीमध्ये लिहिलेल्या आहेत. काही कविता मायबोली, मनोगत इत्यादी संकेतस्थळांवर प्रकाशित झालेल्या आहेत आणि "आनंदाचं गांव" कार्यक्रमात सादर करत आलो आहे.

Average: 8.3 (192 votes)