अखंड मैफल - कविता संग्रह १

प्रसाद शिरगांवकर

माझ्या मुक्तछंद आणि छंदबद्ध कवितांचा संग्रह. ह्या संग्रहातल्या बहुसंख्य कविता १९९९ ते २००५ ह्या कालावधीमध्ये लिहिलेल्या आहेत. काही कविता मायबोली, मनोगत इत्यादी संकेतस्थळांवर प्रकाशित झालेल्या आहेत.

Average: 7.8 (18 votes)