माझं दुःख आता शहाणं झालं!!

प्रसाद शिरगांवकर

पापण्यांमधून झरू देण बंद केल्या नंतर
अलगद माझ्या ओठांवर उतरणारं गाणं झालं
माझं दुःख आता शहाणं झालं!!

No votes yet