तोच चंद्रमा विराट

प्रसाद शिरगांवकर

चाल: तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा विराट
तीच लठ्ठ कामिनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

देह घेर हा अफाट
धप्प धप्प चालणे
बैठकीत केळी, वडे
डझन डझन हाणणे
स्नानाला हौद एक
रोज जाई संपुनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

सोडुनिया पान असे
गेली आज ती कुठे
पाव तोच तेच वडे
भूक ती गेली कुठे
तेंव्हा कळते आलीस
उसळ पाव चापुनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

त्या सगळ्या खाण्याच्या
आज दाटल्या खुणा
तरीही मस्त खाउनी हा
देह वाढतो पुन्हा
भूक रोज वाढतेच
वाढत्या तनातुनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

Average: 8.7 (34 votes)