गेलो सासूच्या माहेरी

प्रसाद शिरगांवकर

चाल: माझे माहेर पंढरी...

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

बाप आणि आई
मज छळती ठाई ठाई
मज छळती ठाई ठाई

तिची बहिण महामाया
करितसे कारवाया
करितसे कारवाया

बेवडा आहे बंधू
त्याला आता काय सांगू
त्याला आता काय सांगू

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

Average: 7.6 (16 votes)