चांदण्यात घोरताना

प्रसाद शिरगांवकर

चाल: चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात

चांदण्यात घोरताना मोठा येतो आवाज
तरी आहे सावरतो, आवरतो मी आवाज

निजलेला मज बघुन, गेलीस तू का निघुन
हाक दिली असती तर बसलो असतो उठून
झोप माझी कुंभकर्ण, मला त्याची वाटे लाज

फसले सगळे उपाय, कितीही होते कठोर
जांभई ही छळवादी अन हे डोळे फितूर
काय करू यांच्यापुढे होतो माझा नाईलाज

Average: 8.5 (42 votes)