अध्यात्मिक

सावर तू...

झगमगणारे अंबर तू
दरवळणारे अत्तर तू

ओठांवरला प्रश्न कधी
हृदयामधले उत्तर तू

पाने

Subscribe to अध्यात्मिक