Midlife Crisis

पुरुषांचा मिडलाईफ क्रायसिस

सध्या पुरुषांच्या 'मिडलाईफ क्रायसिसचं' प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे असं ऐकतो, वाचतो आणि बघतोही आहे. मिडलाईफ क्रायसिस म्हणजे आयुष्याच्या मध्यावर, म्हणजे साधारण ४० ते ५० वर्षे वयोगटामध्ये, आयुष्यात येऊ शकणारं अफाट भावनिक वादळ आणि त्यामुळे होऊ शकणारी आयुष्याची उलथापालथ. 
Average: 9.3 (3 votes)