हल्ली आम्ही साठवून ठेवतो

हल्ली आम्ही साठवून ठेवतो
सगळेच अनुभवण्यासारखे क्षण
आमच्या मोबाईलमध्ये
पुन्हा कधीतरी
निवांत अनुभवण्यासाठी!

Average: 10 (1 vote)