आयुष्यातले कप्पे!

दोन मोठे आणि मुख्य कप्पे असतात आयुष्यात. कामाचा कप्पा आणि कुटुंबाचा कप्पा. कामाच्या कप्प्यात ऑफिस, करियर, सहकारी, कॉम्पिटीशन असं काय काय असतं.. कुटुंबाच्या कप्प्यात आपला जोडीदार, मुलंबाळं, आई-वडील, नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी, घरदार, गाड्या-घोडे वगैरे असतं!
Average: 8 (1 vote)