आकाशाच्या पलिकडे

आकाशाच्या पलिकडे असेलच जर आकाश
तर त्याही पलिकडे कदाचित, आणखी एक आकाश असेल!

Average: 10 (2 votes)