प्रासादिक २०१९

Prasadik 2019 Cover Image

प्रसाद शिरगांवकर यांचे लेख, कविता आणि कथांचं संकलन असलेला आगळा वेगळा "मोबाईल" दिवाळी अंक!

या अंकामध्ये 'सहजच' विभागात ललित लेख, 'भटक्याची डायरी' विभागात परदेश प्रवासातले अनुभव, 'सोशल बिशल' विभागात वैचारिक लेख, 'मंतरलेल्या तंत्रयुगात' विभागात तंत्रज्ञान विषयक लेख आहेत. ह्या लेखांशिवाय प्रासादिक मध्ये लघुभयकथा आणि गझल यांचाही समावेश आहे.

मराठीतला ह्या आगळ्या वेगळ्या प्रयोगाचं हे पाचवं वर्षं. गेल्या चार अंकांप्रमाणे हा अंकही आपल्याला नक्कीच आवडेल!!

प्रकाशन वर्ष
Average: 9 (1 vote)
पुस्तक प्रकार