प्रासादिक २०१८

प्रसाद शिरगांवकर यांचे लेख आणि कथांचं संकलन असलेला आगळा वेगळा "मोबाईल" दिवाळी अंक!

या अंकामध्ये, सहजच, भटक्याची डायरी, पशा म्हणे, सोशल बिशल, सूक्ष्मातलं जग आणि मंतरलेल्या तंत्रयुगात या सहा विभागांमध्ये साठेक प्रकारचे लेख आहेत. तसंच एक दीर्घकथा आणि ‘ पुरुषांचा मिडलाईफ क्रायसिस’ ह्या विषयावरची लेखमाला देखिल आहे. 

गेल्या तीन अंकांप्रमाणे हा अंकही आपल्याला नक्कीच आवडेल!!

प्रकाशन वर्ष
Average: 7 (2 votes)
पुस्तक प्रकार