प्रासादिक २०१६

प्रसाद शिरगांवकर यांच्या कथा, कविता आणि लेखांनी नटलेला आगळावेगळा "मोबाईल" दिवाळी अंक, “प्रासादिक” चं हे दुसरं वर्षं!

विविध आशय आणि विषयांच्या कथा, कविता, लेखांनी सजलेला आणि एकाच माणसानं लिहिलेला मराठीतला आगळा-वेगळा मोबाईल दिवाळी अंक!

या अंकामध्ये "सहजच, भटक्याची डायरी, माझी ड्रुपलगिरी, सोशल बिशल, लघुकथा/लघुभयकथा आणि पशा म्हणे, या सहा विभागांमध्ये सत्तरेक प्रकारचे लेख, कथा, कविता आहेत!!

प्रकाशन वर्ष
Average: 9 (1 vote)
पुस्तक प्रकार