प्रासादिक २०१५

विविध आशय आणि विषयांच्या कथा, कविता, लेखांनी सजलेला आणि एकाच माणसानं लिहिलेला मराठीतला पहिला मोबाईल दिवाळी अंक!

या अंकामध्ये, एक साधी दिवाळी, भटक्याची डायरी, लघुभयकथा, पशा म्हणे, सोशल बिशल आणि असंच... सहजच... या पाच विभागांमध्ये सत्तरेक प्रकारचे लेख, कथा, कविता आहेत!! 

प्रकाशन वर्ष
Average: 10 (1 vote)
पुस्तक प्रकार