इतरांना काय आवडलंय?

रुचकर दिवाळी

आई गरमा गरम चकल्या तळत असताना
तिचं लक्ष नाहिये असं बघून
दोन चार चकल्या लंपास करणं
कढईत भाजत असलेल्या
बेसनाच्या घमघमाटानं अस्वस्थ होऊन
वळले जायच्या आधीच
वाटीमध्ये घेऊन ‘लाडू’ फस्त करणं

सायकल स्वार

Photo Tags: 
field_vote: 

निखारे थांबले होते...

भोवताली गाव सारे थांबले होते
दूर माझे खिन्न वारे थांबले होते

वादळे झेलून गेलो मी कुण्या देशी
माझियासाठी किनारे थांबले होते

निष्पर्ण १

field_vote: 

गवतफुल १

Photo Tags: 
field_vote: 

गवतफुल २

Photo Tags: 
field_vote: 

लाल मातीतला रस्ता

Photo Tags: 
field_vote: 

माझं दुःख आता शहाणं झालं!!

पापण्यांमधून झरू देण बंद केल्या नंतर
अलगद माझ्या ओठांवर उतरणारं गाणं झालं
माझं दुःख आता शहाणं झालं!!

पाने