सामाजिक

मायबोली

जातो जिथे जिथे मी नेतो हिच्या मशाली
जिंकून विश्व सारे, बोलेन मायबोली

एकेक अक्षरांच्या वाहुनिया पखाली
घालू सडे सुखाचे, शिंपून मायबोली

सेन्सेक्स - एक गझल!

पंख आशांचे अता फैलावतो सेन्सेक्स
उंच आभाळी अता झेपावतो सेन्सेक्स

ही सुबत्तेची गुलाबी साखरी स्वप्ने
चाखण्या गोडी अम्हा बोलावतो सेन्सेक्स

पाने

Subscribe to सामाजिक