सामाजिक

पसायदानाचे सूर

हल्ली तसा मी लवकरच उठतो. म्हणजे तसा mobile वर buzzer लावलेला असतोच, पण तो वाजायच्या आतच जाग येते. उठल्या उठल्या brush करणं, मग kettle on, करून चहा. चहा झाल्याबरोबर जसा वेळ आणि mood असेल त्यानुसार morning walk, jogging, किंवा अगदीच gym. तिथून आल्यावर व्यवस्थित breakfast आणि shower.

माधुरीचा राम

चाल: कौसल्येचा राम बाई, कौसल्येचा राम

माधुरीचा राम बाई
माधुरीचा राम
सगळे म्हणती हा नेने
आहे भाग्यवान बाई
आहे भाग्यवान

चोरायण

चाल:
स्वये श्री रामप्रभु ऐकती
कुशलव रामायण गाती

स्वये श्री डॉन प्रभु ऐकती
मंत्रिगण चोरायण गाती

आहेत दोघे एक कुळाचे
सजीव पुतळे चोरपणाचे
चेले गाती चरित बॉसचे
मृत्यूने काळाची आरती
मंत्रिगण चोरायण गाती

हरि मुखे म्हणा (रॅप!)

हरि मुखे म्हणा तुम्ही हरि मुखे म्हणा
हरि मुखे म्हणा तुम्ही हरि मुखे म्हणा

भारनियमनामुळे घरी वीज नाही
टीव्ही नाही, पंखा नाही, चालू फ्रीज नाही
अंधारात देवाजीचे नाव गुणगुणा
हरि मुखे म्हणा तुम्ही हरि मुखे म्हणा

तुटेल ऍक्सल तुझा!

खड्ड्यांमधुनी शोधत रस्ता
आख मार्ग तू तुझा
जपून चालव गाडी अथवा
तुटेल ऍक्सल तुझा!

इकडे खड्डे, तिकडे खड्डे
जिकडे तिकडे खड्डे
पाण्याने भरलेले काही
काही उघडे खड्डे
खड्ड्यामधूनी गाडी जाता
फुटेल टायर तुझा
जपून चालव गाडी अथवा
तुटेल ऍक्सल तुझा!

ज्ञानोबांशी गप्पा

एकदा ज्ञानेश्वरांना
भेटण्या गेलो आम्ही
अडचणी सार्‍याच अमुच्या
सांगण्या गेलो आम्ही

ज्ञानदेवा वाटते मज
चैन होती आपली
भाजण्या मांडे स्वतःचे
पाठ आपुली तापली

चंद्र, खड्डे आणि शायर

एकदा चंद्रास त्या मी
एकट्याने गाठले
वाटले जे जे मला ते
बेधडक सांगीतले

सांग मजला मिरविशी तू
एवढे टेंभे कसे?
हाय तुझिया चेहर्‍यावर
एवढे खड्डे असे!

लोखंडाचे टक्कल!

सुपीक कोणा डोक्यामधली
सुपीकशी ही शक्कल
हरेक माथ्यावरती चढले
लोखंडाचे टक्कल!

रिक्षा

सुन्न मी रस्त्यात, माझ्या भोवती रिक्षा
पाहतो जेथे कुठे मी धावती रिक्षा

डास का फैलावती मी ऐकले होते
गाव हे कैसे इथे फैलावती रिक्षा

लोकहो धावा!

मैफली जिंकायचा हा चांगला कावा
मी तुला 'वा वा' म्हणावे, तू मला 'वा वा'!

'रा' स 'रा' अन 'टा' स 'टा' हे जोडता आम्ही
स्वर्गलोकातून वाजे आमचा पावा

पाने

Subscribe to सामाजिक