प्रेरणादायी

सावर तू...

झगमगणारे अंबर तू
दरवळणारे अत्तर तू

ओठांवरला प्रश्न कधी
हृदयामधले उत्तर तू

सोवळा

वेगळा आवाज माझा वेगळा माझा गळा
राहुनी गर्दीतही या राहतो मी वेगळा

बाटलेले सूर सारे आज माझ्या भोवती
त्या सुरांच्या मध्यभागी सूर माझा सोवळा

हृदयात या रुजले ऋतू

हृदयात या रुजले ऋतू
देहात या फुलले ऋतू

ही पालवी आली नवी
हे अंतरी सजले ऋतू

भास्कर तो गझलेचा...

तेजाने तळपत होता भास्कर तो गझलेचा
शून्यात लोपला आता भास्कर तो गझलेचा

हातात घेतली होती त्याने मशाल चैतन्याची
आजन्म पेटला होता भास्कर तो गझलेचा

अंकूर

छेडतो जेथे कुठे मी सूर माझा
लोटतो गावात सार्‍या पूर माझा

भांडतो आहे अता मी वादळाशी
वेगळा आहे अताशा नूर माझा

पाकळ्यांची जात

ना रिता झाला कधी त्या लाजर्‍या मेघात मी
आजही थांबून आहे पापणीच्या आत मी

ज्या ठिकाणी श्वास माझा कोंडला होता कधी
त्या हरामी मैफ़लीचे गीत नाही गात मी

प्याला

हाती दिलास माझ्या हा मंतस्र्न प्याला
केला रिता तरीही जातो भस्र्न प्याला!

साकी तुझ्या सुरेची आहे अशीच जादू
जातो तहानल्याला प्यासा कस्र्न प्याला

मायबोली

जातो जिथे जिथे मी नेतो हिच्या मशाली
जिंकून विश्व सारे, बोलेन मायबोली

एकेक अक्षरांच्या वाहुनिया पखाली
घालू सडे सुखाचे, शिंपून मायबोली

परदेशातून देशामध्ये

परदेशातून देशामध्ये वारा बनून आलो
क्षितीजावरती चमचमणारा तारा बनून आलो

दाटून आलो डोक्यावरती बनून काळे मेघ
कोसळणार्‍या थेंबांमधल्या गारा बनून आलो

सेन्सेक्स - एक गझल!

पंख आशांचे अता फैलावतो सेन्सेक्स
उंच आभाळी अता झेपावतो सेन्सेक्स

ही सुबत्तेची गुलाबी साखरी स्वप्ने
चाखण्या गोडी अम्हा बोलावतो सेन्सेक्स

पाने

Subscribe to प्रेरणादायी