फरिश्त्या...

तुझे बोलणे उरक अता
हवा येउ दे सरक अता!

तुझी बोलणे तुझ्या कृती
दिसे काहिसा फरक अता

हाय फरिश्त्या तुझ्यामुळे
जिंदगी जणू चरक अता

स्वर्ग लोपला दूर कुठे
दिसे विश्व हे नरक अता

कशा दावसी खिन्ना दिशा
ईश्वरास तू टरक अता!

Average: 4 (1 vote)