घरंदाज

कसा कैफ़ होता, कसा माज होता
व्यभीचार त्यांचा घरंदाज होता!

जरी पाठ माझी, तरी घाव झाला
सखा भेटला तो, दगाबाज होता

कसे आज ओठी सुचावेच गाणे
नव्या संभ्रमांना जुना साज होता

दुजा कोण घेई, दुज्याच्याच धावा
उभा जायबंदी फलंदाज होता!

पुन्हा ढाळती ते फुकाचेच आसू
सुखांचा उमाळा पुन्हा आज होता!

Average: 7 (1 vote)