मी उदंड सागरात...

प्रसाद शिरगांवकर

आजही तुझ्या घरात थांबली तस्र्ण रात
आजही तस्र्ण चंद्र पेटतो तुझ्या उरात

का अशी तुझी मिजास, दूर लोटले नभास
ही अशी कधी कुणास भेटते न चांदरात

ठेवले किती जपून, श्वास श्वास मंतरून
ठेवतो तुझी मशाल पेटवून अंतरात

रोज तेच तेच रंग, तेच ते जुने तरंग
माझिया स्र्पास मीच पाहतोय आरशात

झेलुनी तुझे तणाव, चालते अजून नाव
भोगतो अजून राज्य मी उदंड सागरात

Average: 5 (1 vote)