निखारे थांबले होते...

भोवताली गाव सारे थांबले होते
दूर माझे खिन्ना वारे थांबले होते

वादळे झेलून गेलो मी कुण्या देशी
माझियासाठी किनारे थांबले होते

मंदिराचा उंबरा मी गाठला तेंव्हा
स्वागताला वाटमारे थांबले होते

आजही तूफान माझे रोखण्यासाठी
पुस्तकी काही उतारे थांबले होते

जाणिवांची आजही पेटे न शेकोटी
कोण जाणे का निखारे थांबले होते

कालची मैफील माझी रंगली ऐसी
लोक काही भांडणारे थांबले होते!

मद्यशाळा ती कधीची कोरडी झाली
रिक्त प्याले झिंगणारे थांबले होते

अद्याप एकही मत नाही