राज्य मर्तिकांचे

प्रसाद शिरगांवकर

मानवाने जीवघेणे युद्ध का खेळायचे?
माणसाने माणसाला का असे मारायचे?

आसमंती वर्षती ही आजही अस्त्रे पुन्हा
एकमेकाने दुजाचे देश का जाळायचे?

सावराया आज नाही कोणही कोणासवे
एकमेकां बांधणारे पाश का तोडायचे?

हीन हा नी हीन तो, ही हीनता आली कशी?
मानवाने मानवाला हीन का मानायचे?

संपला हा, पेटला तो, जिंकलो आम्ही अता
आकडे हे मर्तिकांचे का असे सांगायचे?

राहिली प्रेतेच सारी आज माझ्या अंगणी
राज्य सा या मर्तिकांचे काय मी भोगायचे?

Average: 7 (1 vote)