गुंड लोकांचे...

भक्त झाले लोक सगळे गुंड लोकांचे
भोवताली भव्य पुतळे गुंड लोकांचे

रोजची चतकोर पत्रे सभ्य लोकांची
अन पहा हे भव्य मथळे गुंड लोकांचे!

पांढर्‍या कपड्यांतली ही पाहुनी 'ध्याने'
चाहते होतात बगळे गुंड लोकांचे...

दंगली करतात त्यांना दंड देताना
न्यायमूर्ती नाव वगळे गुंड लोकांचे

जाळले संसार थोडे, मोडले थोडे
एवढ्याने भाग्य उजळे गुंड लोकांचे

दोस्तहो तलवार नाही, लेखण्या परजा
लेखणीने तख्त निखळे गुंड लोकांचे...

Average: 6.9 (17 votes)