हजल

हजल

तू खुले आकाश माझे, तू नवा विश्वास माझा (हजल)

तू खुले आकाश माझे, तू नवा विश्वास माझा
मी तुझ्यासाठी बुडवतो गायनाचा क्लास माझा

नेहमीची ही परीक्षा, तीच पुढल्या बेंचवरती
पाठ होते पाठ अन हुकतो सदा फस्क्लास माझा

Average: 6 (2 votes)

झोपाळू

आज हापिसात मी झोपलो म्हणे जरा
काम सर्व टाळुनी लोळलो म्हणे जरा!

आसपास माझिया एकवार पाहिले
पाय ताणले जरा... पेंगलो म्हणे जरा

नीज लागता मला, स्वप्न पाहिले तुझे
हाय, तोल जाउनी, सांडलो म्हणे जरा!

झोप लागली अशी... गाढ गाढ गोड ती
सांगतात लोक की, घोरलो म्हणे जरा

झोप झोप झोपुनी सुस्त जाहलो असा
मी पुरा मढ्यापरी भासलो म्हणे जरा!

Average: 5.8 (15 votes)

गटारी

अमेची पुन्हा रात आली गटारी
अम्हा पाहुनी धुंद झाली गटारी

कुणी एक प्याला, कुणी 'पिंप'वाला
भरे बेवड्यांच्या पखाली गटारी

Average: 7.2 (50 votes)

ए टी एम - एक हजल!

कार्ड यात टाकताच यंत्र हे खुलेल
का उगा उदास तू, 'असेल तर मिळेल'!

सोंग घेतलेस तू हवे तसे तरी
नेहमी खरेच चित्र यंत्र दाखवेल
<--break-->

चित्रगुप्त हे तुझे, कुबेर हे तुझे
स्वर्ग दाखवेल हेच नर्क दाखवेल

धावते तुला बघून ही तुझ्याकडे
तू खिशात टाकताच नोट मोहरेल

Average: 4.9 (63 votes)

रिक्षा

सुन्न मी रस्त्यात, माझ्या भोवती रिक्षा
पाहतो जेथे कुठे मी धावती रिक्षा

डास का फैलावती मी ऐकले होते
गाव हे कैसे इथे फैलावती रिक्षा

Average: 6.4 (17 votes)

लोकहो धावा!

मैफली जिंकायचा हा चांगला कावा
मी तुला 'वा वा' म्हणावे, तू मला 'वा वा'!

'रा' स 'रा' अन 'टा' स 'टा' हे जोडता आम्ही
स्वर्गलोकातून वाजे आमचा पावा

Average: 6.5 (15 votes)