कौटुंबिक

कौटुंबिक

सुंदर तरुणी दिसल्यावर...

कळे न मजला इतके भीषण काय म्हणालो
सुंदर तरुणी दिसल्यावर मी हाय म्हणालो!

तशी तिची अन माझी ओळख नव्हती तरिही
तशी बायको सोबत माझी होती तरिही
नकळत माझ्या छातीमध्ये कळ आली अन
तिला केशरी बासुंदीची साय म्हणालो
सुंदर तरुणी दिसल्यावर मी हाय म्हणालो!

Average: 7.9 (368 votes)

आताशा मी फक्त दुकाने कपड्यांची फिरतो...

आताशा मी फक्त दुकाने कपड्यांची फिरतो
लाचारीने फिरवून कार्डे सहीस मागवतो

शर्ट नको मज कुठलाही अन पँट नको आहे
बक्कल कुठले मुळात मजला बेल्ट नको आहे
बायकोसंगे परवा माझ्या करार मी केला
सर्व खरेदी तिला करावी, काही नको मजला
बायकोजीच्या पुंगीवर मी नवरोबा डुलतो!

Average: 8.2 (47 votes)

सगळेच प्राणी लग्न करतात...

माकडं असोत वा गाढवं असोत
सगळेच प्राणी लग्न करतात
माणसं असोत वा सिंह असोत
बहुतेक नवरे लाथाच खातात!

Average: 8.5 (364 votes)

तोच चंद्रमा विराट

चाल: तोच चंद्रमा नभात

तोच चंद्रमा विराट
तीच लठ्ठ कामिनी
येताना तुज बघुन
लाजती ग हत्तीणी

Average: 8.7 (34 votes)

झाली बेभान ही तारा

चाल : असा बेभान हा वारा

झाली बेभान ही तारा, कुठे रे धाव मी घेऊ
ताराला राग आलेला, कुठे जाऊ, कुठे जाऊ

Average: 5.9 (20 votes)

आली आली तारा

चाल : आला आला वारा

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा...
तारा आली तरातरा

आजवरी मला किती चोपलं चोपलं
लाटण्यानं जरी किती ठोकलं ठोकलं
बदल नाही म्हणून आली घेउन ती झारा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा

नव्या झार्‍याचं बाई लकाकतं पातं
लागलं गं मला, अता आवर तू हात
येई माझ्या पापणीत आसवांचा झरा...

आली आली तारा
तिच्या हातामंदी झारा
झोडपणी करावया
आली तरातरा।।।
तारा आली तरातरा

Average: 8.2 (25 votes)

वरण इतके गार असुनी

चाल: तरुण आहे रात्र अजुनी

वरण इतके गार असुनी
भात तू खाल्लास का रे?
ओरपूनी भात सगळा
हात तू धुतलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

बघ तुला वाढतेच आहे,
गरम आणि छान पोळ्या
सोडुनी पण पान अर्धे
हाय तू उठलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

सांग या भाजी पुरीच्या
जेवणाला काय सांगू
वाढते मी ताट अजुनी
उठुन तू गेलास का रे?
भात तू खाल्लास का रे?

वरण इतके गार असुनी
भात तू खाल्लास का रे?

Average: 8.1 (15 votes)

गेलो सासूच्या माहेरी

चाल: माझे माहेर पंढरी...

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

बाप आणि आई
मज छळती ठाई ठाई
मज छळती ठाई ठाई

तिची बहिण महामाया
करितसे कारवाया
करितसे कारवाया

बेवडा आहे बंधू
त्याला आता काय सांगू
त्याला आता काय सांगू

गेलो सासूच्या माहेरी
केल्या सगळ्यांच्या तक्रारी

Average: 7.6 (16 votes)

तुझ्या आजीसाठी

चाल : इंद्रायणी काठी

तुझ्या आजीसाठी, आणली ही काठी
आता तरी मिठी, मार मला

Average: 7.4 (11 votes)

जेवणात ही कढी अशीच राहुदे

चाल : जीवनात ही घडी अशीच राहुदे

जेवणात ही कढी अशीच राहूदे
भाजीच्या वाटीतही कढीच वाढू दे

Average: 8.6 (30 votes)