तू नसताना

प्रसाद शिरगांवकर

तू नसताना
तुझ्या सयींच्या
उधाण लाटा
चहुदिशांना

तू नसताना
उजाडलेल्या
भणंग वाटा
चहूदिशांना

तू नसताना
रित्या अंबरी
फिके चांदणे
चहूदिशांना

तू नसताना
तुझी आर्जवे
तुला शोधणे
चहूदिशांना

Average: 8.4 (29 votes)