प्रसाद शिरगांवकर

ठोकरूया धर्म सारे
या, करूया कर्म सारे

स्वर्ग हा कर्मात आहे
जाणुया हे मर्म सारे

कामना खोट्या सुखाची
हेच आहे वर्म सारे

सोडता मी यत्न माझे
देव होती नर्म सारे!

कर्म माझा अंतरात्मा
देह आहे चर्म सारे...

Average: 4.1 (17 votes)